Bedrijfsverkoop

Wilt u uw bedrijf verkopen?

Een optimaal resultaat behalen bij de verkoop van uw onderneming of aandelenbelang begint met de vraag: wat verkoop ik eigenlijk? Ons antwoord: waarde, of beter gezegd, toekomstige waarde. De verwachtingen van potentiële kopers ten aanzien van de toekomstige verdiencapaciteit en het te realiseren rendement komen tot uiting in de koopsom die zij bereid zijn te betalen. Speelt het verleden dan helemaal geen rol? Zeker wel.

Historische cijfers van uw onderneming geven geïnteresseerde partijen inzicht in de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie. Het trackrecord en de stabiliteit van uw historische performance zijn zeker elementen die potentiële kopers zullen meewegen. Wees grondig voorbereid wanneer u uw onderneming wilt verkopen. Zorg dat u weet wat u verkoopt. Een bedrijfswaardering geeft u dat inzicht. 

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van ondernemers die willen verkopen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Financiële analyse van de historische cijfers: onder andere ratio-analyse en normalisaties.
  • De belangrijkste ‘value-drivers’ identificeren en kwantificeren.
  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • AnaIyse van risicoprofiel onderneming en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling van de onderneming en aandelen op basis van DCF-methode en rapportage.
  • Scenario- en gevoeligheidsanalyses.
  • Factoren die van invloed zijn op de prijsvorming van aandelen identificeren en kwantificeren.
  • Zie tevens Verkoopbegeleiding.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.