Overdracht aan medeaandeelhouder(s)

Wilt u aandelen overdragen binnen de bestaande kring van aandeelhouders?

Een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen heeft op basis van de statuten eerst goedkeuring nodig van zijn medeaandeelhouder(s), of hij moet de aandelen eerst aan hen aanbieden. De prijs van de over te dragen aandelen kan in onderling overleg tussen aandeelhouders worden vastgesteld. Komen zij er samen niet uit, dan moet de prijsvaststelling door een of meer deskundigen worden vastgesteld. De blokkeringsregeling is met de invoering van de Flex-BV in 2012 afgeschaft.

Ook zijn de regels rond de prijsbepaling verruimd. Aandeelhouders kunnen afzien van een waardering door onafhankelijke deskundigen en een prijsbepalingsregeling opnemen. Zowel uittredende als overnemende aandeelhouders hebben er baat bij als zij in onderling overleg tot een overnameprijs van de aandelen komen. Een bedrijfswaardering die uitgaat van een deugdelijke waarderingsgrondslag en is gebaseerd op realistische uitgangspunten en aannames kan u daarbij helpen.

Wij hebben ruime ervaring met bedrijfswaarderingen in het kader van een uitkoop van aandeelhouders. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • Inzicht bieden in toekomstige verdiencapaciteit.
  • Analyse van risicoprofiel onderneming en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling aandelen op basis van de DCF-methode, scenario- en gevoeligheidsanalyses.
  • Factoren die van invloed zijn op de prijsvorming van de aandelen identificeren en kwantificeren.
  • Onderhandelingen voeren met (de adviseur van) uw medeaandeelhouder(s).
  • Afstemmen met juridisch adviseur(s) bij het opstellen van de koopovereenkomst voor de aandelen.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.