Herstructurering bedrijfsvermogen

Wilt u activiteiten of aandelen verhangen of naar een ander land verhuizen?

Bij een herstructurering kunnen activa, activiteiten of aandelen worden verhangen binnen een bestaande juridische structuur of naar een nieuwe structuur. Bij onderlinge transacties tussen gelieerde partijen of verbonden lichamen is het zogeheten at arm’s length-beginsel leidend: de betaalde prijs moet zakelijk en marktconform zijn. Ook bij de verhuizing van een holdingstructuur naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland geldt dit criterium.

Daarbij toetst de Belastingdienst de zakelijkheid van de overdracht van activa, activiteiten of aandelen aan de hand van de ‘waarde in het economische verkeer’ (WEV). De fiscale gevolgen van een herstructurering of verhuizing van ondernemingsvermogen stemt u af met uw fiscaal adviseur. Zodra de fiscale implicaties en de te nemen stappen duidelijk zijn, kunnen wij voor u aan de slag. 

Wij hebben ruime ervaring met bedrijfswaarderingen in het kader van herstructureringen of overdracht van bedrijfsvermogen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Overleg met uw fiscaal adviseur omtrent peildatum waardering en object van waardering.
  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • Analyse van risicoprofiel onderneming en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling op basis van de DCF-methode en/of alternatieve waarderingsmethode voor specifieke assets (o.a. intellectueel eigendom) en rapportage.
  • Factoren van invloed op de WEV (prijs) identificeren en kwantificeren.
  • Afstemming met de Belastingdienst (in overleg met uw fiscaal adviseur).

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.