Verkoopklaar maken

Uw bedrijf klaar maken voor een verkoop over een aantal jaren?

Als u over een aantal jaren uw bedrijf wilt verkopen, staat u daar momenteel waarschijnlijk niet heel vaak bij stil. De dagelijkse aansturing van uw onderneming vraagt immers al genoeg tijd. Toch biedt het veel voordelen om ruim vóór een daadwerkelijke verkoop alvast na te denken over het verkooptraject. In de praktijk wordt een periode van drie tot vijf jaar uitgetrokken om een onderneming verkoopklaar te maken. Die tijd heeft u ook echt nodig nodig om maatregelen te nemen die uw onderneming versterken en de bedrijfswaarde doen toenemen. Dat maakt uw bedrijf straks aantrekkelijker voor kopende partijen. Daarvoor moet u echter eerst weten waar u nu staat met uw onderneming: in welke markten en met welke producten of diensten verdient u uw geld?

Wat zijn de trends en de marktvooruitzichten en de te verwachten gevolgen voor uw verdienmodel? Zijn uw administratieve organisatie en ICT-omgeving op orde, en zijn kernprocessen voldoende verankerd in de organisatie? Zijn er activiteiten of bedrijfsonderdelen die onvoldoende rendement maken of zelfs verlies lijden? Is uw onderneming te afhankelijk van enkele afnemers, leveranciers of sleutelpersonen in de organisatie? Allemaal strategische vraagstukken die van invloed zijn op de waarde bij een toekomstige exit. Ben voorbereid en start tijdig. Dat vergroot uw kans op een succesvolle exit en een optimaal verkoopresultaat.

Bent u voornemens uw bedrijf over een aantal jaren te verkopen? Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.