Medewerkersparticipaties

Wilt u medewerkers laten participeren in uw onderneming?

Medewerkersparticipaties zijn een interessant instrument om medewerkers te belonen, te motiveren en ze te binden aan de onderneming. Zij profiteren zo mee van de groei van de onderneming. Dit stimuleert betrokkenheid en ondernemerschap. Een goed onderbouwde bedrijfswaardering is extra belangrijk, omdat medewerkersparticipaties fiscale gevolgen kunnen hebben bij een te lage overdrachtsprijs voor de aandelen of onzakelijke financieringsvoorwaarden.

De prijs van de aandelen of de voorwaarden van de overnamefinanciering kunnen in de ogen van de fiscus onzakelijk zijn.  Het afstemmen van het werknemersparticipatieplan met de belastingdienst is raadzaam voorafgaand aan een participatie door medewerkers. De belastingdienst hanteert ‘waarde in het economische verkeer’ (WEV) als waarderingsgrondslag en is bekend met de DCF-methode als waarderingsmethode.

Wij hebben ruime ervaring met bedrijfswaarderingen vanuit een fiscale context en afstemming met de Belastingdienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Structurering van werknemersparticipaties in overleg met uw fiscaal adviseur.
  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • Inzicht bieden in toekomstige verdiencapaciteit.
  • Analyse van risicoprofiel onderneming en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling ondernemingsvermogen en aandelen op basis van de DCF-methode en rapportage.
  • Factoren die invloed hebben op de WEV (prijs) van de aandelen identificeren en kwantificeren.
  • Afstemming met de Belastingdienst (in overleg met uw fiscaal adviseur).

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.