Aantrekken van risicodragend vermogen

Heeft uw onderneming behoefte aan groeikapitaal?

In de financieringsbehoefte van startende en snelgroeiende bedrijven kan vaak niet, of alleen deels, worden voorzien met eigen middelen of bancair vermogen. Extern eigen vermogen aantrekken is dan noodzakelijk om uw groeiambities te kunnen realiseren.

Investeerders die risicodragend willen participeren krijgen daarmee een deel van de aandelen in handen. Een bedrijfswaardering geeft inzicht in de pre-money en post-money waarde, het percentage van de aandelen dat daarmee in handen komt van de investeerder(s) en de verwatering van de zittende aandeelhouders.

Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden en waarderen van startende en snelgroeiende bedrijven, en met het aantrekken van risicodragend vermogen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Uitwerken businesscase en opstellen bedrijfsplan.
  • Inrichten financieel model op basis van key value-drivers.
  • Noodzakelijke investeringen en financieringsbehoefte voor groei inzichtelijk maken.
  • FinanciĆ«le liquiditeitsprognoses per maand opstellen.
  • Pre-money en post-money waardering.
  • Gesprekken met financiers en/of investeerders voorbereiden en faciliteren.
  • Onderhandelen over voorwaarden van verkrijgen groeikapitaal.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.