Fusie

Wilt u fuseren met een ander bedrijf?

Een fusie heeft als doel twee of meer ondernemingen samen te voegen. Tussen de toekomstige partners bestaat veelal een ‘strategic fit’ en samenvoeging biedt naast strategische ook operationele en economische voordelen. De bedrijfswaardering is een cruciaal onderdeel in het fusietraject, omdat daarmee de waarde wordt vastgesteld van de activiteiten of van de bedrijfsonderdelen die worden samengevoegd.

De waarderingsuitkomsten zijn bepalend voor de eigendomsverhoudingen tussen de fusiepartners in de nieuwe onderneming. De praktijk leert dat fusies vaker niet dan wel succesvol zijn. Een kritische analyse van de veronderstelde meerwaarde van de samenvoeging komt niet alleen de besluitvorming ten goede, maar vergroot ook de kans op een fusie die de gewenste effecten oplevert.

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen die willen fuseren? Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Identificeren activiteiten en bedrijfsonderdelen die fusiepartners inbrengen.
  • Onderliggende businesscase en het verdienmodel analyseren en/of uitwerken.
  • Financiële prognoses opstellen van de stand-alone activiteiten van de fusiepartners (vóór samenvoeging).
  • Synergievoordelen als gevolg van de samenvoeging identificeren en kwantificeren.
  • Financiële prognoses van de nieuwe onderneming (na samenvoeging) opstellen.
  • Waardering van de stand-alone activiteiten van de afzonderlijke fusiepartners.
  • Passende financiering realiseren voor de nieuwe onderneming.
  • Afstemming met specialisten uit andere disciplines.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.