Bedrijfsoverdracht aan familie

Wilt u uw aandelen overdragen binnen de familie?

Bij een overdracht van aandelen binnen de familie moet een zakelijke prijs worden betaald. De fiscus beschouwt een te lage koopsom namelijk als een schenking aan de koper en heft hierover belasting. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt een voorwaardelijke vrijstelling van schenkbelasting. De bedrijfsopvolger betaalt daardoor niet over de volledige waarde van het verkregen ondernemingsvermogen belasting.

De Belastingdienst kijkt kritisch mee bij dit soort transacties. Regelmatig vindt afstemming plaats met waarderingsspecialisten van de Belastingdienst over de in aanmerking te nemen ‘waarde in het economische verkeer’ (WEV). Buiten het fiscale aspect is een zakelijke prijs voor de over te dragen aandelen, gebaseerd op een onderbouwde waardering, van belang wanneer er ook kinderen zijn die niet in de onderneming werkzaam zijn.

Wij hebben ruime ervaring met bedrijfswaarderingen vanuit een fiscale context en afstemming met de Belastingdienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • Inzicht bieden in toekomstige verdiencapaciteit.
  • Analyse van het risicoprofiel en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling ondernemingsvermogen en aandelen op basis van de DCF-methode en rapportage.
  • Factoren die invloed hebben op de WEV (prijs) van de aandelen identificeren en kwantificeren.
  • Afstemming met de Belastingdienst (in overleg met uw fiscaal adviseur).

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.