Veelal is het de overnemende of verwervende partij, de (potentiële) koper, die als beschouwer wordt aangemerkt in een bedrijfswaardering. Vanuit diens perspectief dient de waarde te worden vastgesteld. Afhankelijk van de aard en omvang van het waarderingsobject kan het gaan om MBO of MBI kandidaten, of strategische dan wel financiële kopers (private equity).

Een going-concern waardering bezien vanuit een MBO of MBI kandidaat is doorgaans gebaseerd op een ‘stand-alone’ en ‘as-is’ situatie, waarbij voorzetting van de bestaande onderneming zonder ingrijpende koerswijziging verondersteld wordt. Bij een waardering bezien vanuit een strategische of financiële koper kan aanvullend rekening worden gehouden met strategische en synergetische effecten die optreden wanneer de onderneming overgaat op dit soort type kopers en wordt samengevoegd met een andere onderneming. Dit soort effecten kunnen zich vertalen in een verbeterde markt- en concurrentiepositie, een kostenvoordeel of een reductie van het risicoprofiel (lagere vermogenskostenvoet).

Waardering namens koper

Wanneer wij in opdracht van geïnteresseerde kopers een waardering uitvoeren, is onze opdrachtgever tevens ook de beschouwende partij vanuit wiens perspectief de waarde dient te worden bezien. Dat maakt de waardering natuurlijk eenvoudiger, omdat je de verwachtingen en risico-inschattingen die de beschouwende partij heeft omtrent de toekomst van de onderneming uit eerste hand ontvangt. Daar staat tegenover dat de potentiële koper vaak niet de exacte ins en outs van de ter overname aangeboden onderneming kent. In die zin is een potentiële koper minder goed geïnformeerd dan de verkoper. Deze informatieachterstand kan in de eerste fase van een overnametraject deels worden verkleind door eigen onderzoek en analyse.

Waardering namens verkoper

Van enige informatieachterstand over het waarderingsobject is geen sprake wanneer wij de verkopende partij begeleiden. De verkoper heeft als nadeel dat hij zich zal moeten verplaatsen in de potentiële kopers; hoe zullen zij naar de onderneming kijken? Als adviseur van verkoper heb je er natuurlijk belang bij wanneer de koper goed geïnformeerd is zodat hij een goede inschatting van de onderneming kan maken. Het is dan ook gebruikelijk dat kopers een informatiememorandum of een vendor due diligence ontvangen met daarin relevante financiële en bedrijfsinformatie.

Op het moment van waarderen hoeven potentiële kopers niet altijd op voorhand bekend te zijn. In dat geval opteren wij ervoor om de waardering te baseren op een stand-alone en as-is situatie. Indien het aannemelijk is dat een strategische en/of financiële koper zich zou kunnen gaan melden, gaan we samen met verkoper analyseren waar mogelijk een strategische fit zou bestaan, en welke additionele strategische en/of financiële waarde-effecten dit tot gevolg zou kunnen hebben.