Waardering cumulatief preferente aandelen ten behoeve van afstemming met de Belastingdienst.