Beschouwing omtrent schadevraagstuk in een lopende juridische procedure.