Waardering aandelen ten behoeve van uitkoop meerderheidsaandeelhouder.