Waardering aandelen ten behoeve van uitkoop minderheidsaandeelhouder.