Waardering aandelen ten behoeve van uitkoop medeaandeelhouder.