Waardering aandelen ten behoeve van participatieplan medewerkers.