Waardering aandelen in opdracht van aandeelhouders ter voorbereiding op verkoop.