Waardering aandelen in opdracht van aandeelhouder ter voorbereiding op verkoop.