Waardering aandelen en vaststellen rente cumulatief preferente aandelen I overdracht aan kinderen.