Waardering aandelen minderheidsaandeelhouder ten behoeve van uitkoop.