In de transactiepraktijk is het verleidelijk uit te gaan van multiples of vuistregels. De prijs van de onderneming (enterprise value) wordt dan uitgedrukt in een een bepaalde factor, vermenigvuldigd met bijvoorbeeld de omzet of het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA). De vraag is of u hiermee tijdens onderhandelingen inhoudelijk sterk staat: wij denken van niet.

De gehanteerde multiple is veelal gebaseerd op recente transacties van vergelijkbare ondernemingen. Multiples hebben derhalve betrekking op prijzen. Door alleen daarvan uit te gaan bij het bepalen van de waarde van een niet-beursgenoteerde onderneming loopt u onnodig financieel risico. Het klopt dat de beurskoers en de daaruit voortvloeiende koers-winstverhouding in publieke markten een goede graadmeter is voor verwachtingen over de toekomstige verdiencapaciteit. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen bestaat een dergelijke graadmeter echter niet. Trading- en transactie-multiples afgeleid uit publieke markten zijn dan ook niet zonder meer toe te passen op deze bedrijven. Al is het maar omdat investeerders op de beurs risico’s kunnen spreiden, terwijl veel ondernemers in niet-beursgenoteerde ondernemingen juist een geconcentreerd risico lopen (alle eieren in één mandje).

Overtuig op inhoud

Bij het gebruik van multiples komt het in onderhandelingen uiteindelijk toch aan op argumentatie op de inhoud. Het is aan u om de wederpartij ervan te overtuigen dat toepassing van uw multiple juist is. Dat betekent dat u inzicht moet hebben in alle value-drivers die de waarde, en in het verlengde daarvan de multiple, rechtvaardigen. Wat is het ondernemingsbeleid? Hoe is de organisatie gestructureerd? Wat zijn de marges, rentabiliteit en groeivooruitzichten? Is de onderneming passend gefinancierd? Welke risico’s loopt de koper na een overname en welke strategische voordelen kan hij mogelijk realiseren? Op al deze vragen geeft de vuistregel geen antwoord.

Niet zaligmakend

Een grondige waardeanalyse van niet-beursgenoteerde ondernemingen op basis van de DCF-methode is naar onze mening onontbeerlijk. Een multiple vormt daarop een aanvulling en die kan prima dienen als communicatiemiddel aan de onderhandelingstafel, maar is bepaald niet zaligmakend.