Door de wereldwijde uitbraak van Covid-19 kampen veel sectoren en bedrijven al geruime tijd met een abrupte en ongekende vraaguitval. In Nederland springt de overheid bij met (tijdelijke) steunmaatregelen om bedrijven tegemoet te komen en een deel van de kosten te subsidiëren. Toch zal dat niet in alle gevallen voldoende soelaas bieden.

Ondanks de steunmaatregelen komen veel bedrijven in een situatie terecht waarin onzeker is of zij op enig moment nog kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen naar werknemers, de bank en/of andere kredietverstrekkers. Als dat niet lukt, treedt mogelijk een schending van de leningsvoorwaarden op (‘financial distress’), met als uiterste consequentie een faillissement en verlies van werkgelegenheid.

Financial distress

Financial distress kan zowel directe als indirecte kosten met zich meebrengen. De directe faillissementskosten bestaan uit kosten voor advocaten, notarissen en curatoren. Indirecte kosten ontstaan door de dreiging van een mogelijk faillissement, denk bijvoorbeeld aan uitstel van interessante investeringsprojecten, reputatieschade, reorganisaties, het verlies van belangrijke werknemers en afnemers, en een verminderde focus en efficiency van het management. Wij zien in de praktijk dat deze kosten veel hoger kunnen uitvallen dan directe faillissementskosten.

Bij bedrijfswaarderingen in coronatijd is het van belang rekening te houden met een bestaand of toekomstig (verhoogd) faillissementsrisico. Zeker bedrijven die (te) zwaar zijn gefinancierd kunnen versneld in de problemen raken bij gebrek aan additionele leencapaciteit of eigen kapitaalinbreng door aandeelhouders.

Zicht op mogelijk waardeverlies

Een verhoogd faillissementsrisico meewegen kan in traditionele waarderingsmethoden door lagere cashflows of een hogere disconteringsvoet in aanmerking te nemen. Een alternatief is uitgaan van een meer dynamische variant met behulp van scenarioanalyse (simulatiemodellen). Daarmee wordt het prognosemodel dat ten grondslag ligt aan een bedrijfswaardering ‘dynamisch’ en dat biedt meer inzicht in risico’s en mogelijk waardeverlies bij grote financiële tegenslag. Bijkomend voordeel van een dynamisch model in relatie tot mogelijke financial distress is de extra informatiewaarde. Dit dwingt het management na te denken over te nemen maatregelen in financial distress-situaties, om verscherpt bancair toezicht of zelfs een faillissement te voorkomen.